Pozovite nas
Registrujte se
loading
SAGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Posetilac sajta www.kidcard.rs (u daljem tekstu: sajt) popunjavanjem ovog formulara (pristupnice) unosi svoje lične podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj dece, kontakt telefon i email dopuniti).

Posetilac sajta se obaveštava da davanjem navedenih ličnih podataka u ovoj pristupnici (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj dece, kontakt telefon i email, dopuniti), privredno društvo KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara sa sedištem u Beogradu, Veljka Dugoševića br. 54, matični broj 21441015, postaje obrađivač ličnih podataka o Klijentu.

Unošenjem svojih ličnih podataka u online formularu pristupnice Posetilac ovog sajta dozvoljava  korišćenje i obradu istih, prema kojima će se Privredno društvo KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara, odnositi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i neće od Klijenta prikupljati naročito osetljive podatke, određene 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Posetilac sajta popunjavanjem pristupnice odgovara za tačnost unetih podataka.

Posetilac sajta www.kidcard.rs je izričito saglasan da privredno društvo KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara date podatke koristi u svrhu sprovođenja projekta promocije, radi poboljšanja usluge i u statističke svrhe. Privredno društvo KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara se obavezuje da koristi prikupljene lične podatke Posetioca sajta www.kidcard.rs isključivo i samo kako bi ponudio što bolje proizvode/usluge, unapredio ponudu, osigurao proveru administrativnih zadataka, osigurao uspostavljanje kontakta sa Posetiocem sajta, poboljšao svoje reklamne i promotivne rezultate i poboljšao svoju ponudu proizvoda/usluga na tržištu.

Čuvanje ličnih podataka Posetioca sajta www.kidcard.rs se vrši na posebnim mestima koja su dostupna samo ovlašćenom zaposlenom licu koje je u  privrednom društvu KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara određeno kao rukovalac podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaposleno lice imenovano od strane KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara za rukovaoca podacima je jedino ovlašćeno za prikupljanje, pristup, obradu i čuvanje ličnih podataka Klijenta.

Posetilac sajta www.kidcard.rs će od privrednog društva KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara dobijati email poruke, i to Administrativne email poruke i Promotivne email poruke.

U slučaju da Posetilac sajta www.kidcard.rs ne želi da prima ovakve poruke, u bilo kom trenutku može da otkaže njihovo primanje slanjem email-a sa takvim zahtevom.

Posetilac sajta www.kidcard.rs u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ima pravo da u svakom momentu uskrati korišćenje njegovih ličnih podataka.

Posetilac sajta www.kidcard.rs koji popuni ovu pristupnicu ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Posetilac sajta ima pravo da zahteva brisanje podataka u slučaju da je način obrade podataka suprotan od navedenog u ovom obaveštenju.

Posetilac sajta koji popunjava ovu pristupnicu svojim prihvatanjem potvrđuje da je tekst ove saglasnosti u celosti pročitao, razumeo i prihvatio, i p